Keepersbeleidsplan Keepersschool Groningen “Keeping the Zero”

We hechten veel waarde aan een helder en goed beleid van onze keepersschool Groningen, aldus Andre Wolfs.

Daarom hebben we dit keepersbeleidsplan gemaakt zodat keepers en ouders kennis kunnen nemen van de manier hoe wij denken over het keepen en wat we willen bereiken met de kinderen waar we mee werken.

Keepersbeleidsplan Keeping the Zero